ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 22 เม.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 21 เม.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีและรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2557 11 เม.ย. 57
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานร้านกาแฟ 26 มี.ค. 57
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 มี.ค. 57
ประกาศกลุ่มเวียงเชียงแสนเครือข่ายศูนย์ PEER Center เรื่องการ Copy CD ข้อสอบสำหรับติว O-Net 28 ม.ค. 57
นักเรียน ร.ร.รปค.15 ชั้น ม. 6 จำนวน 36 คน สอบตรงได้เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2557 06 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู มิติ ยาประสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์มรดกไทย 06 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสายสวาท มั่งมูล ที่ได้รับรางวัล ผู้หญิงที่มีหัวใจโพธิสัตว์(รางวัลตาราอาวอร์ด 06 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภรัตน์ บัวบาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 15 ต.ค. 56
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู มิติ ยาประสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์มรดกไทย
การส่งเสริมรักการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
อำเภอเชียงแสน มอบพัดลม จำนวน 3 เครื่องให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธราชประชานุเคราะห์ 2 (เชียงแสนสิงห์ 1)
เข้าค่ายคุณธรรม ม๋วนใจ เมื่อได้ปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ม. 2 จำนวน 200 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์1
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนสุจริต และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับ 224 โรงเรียนทั่วประเทศ
กิจกรรม I CAN DO IT ของมูลนิธิไทยคม โรงเรียนราชประชานุเคาะห์15
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ประกาศจากเว็บมาสเตอร์การนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียน (425/3) 17 ก.ค. 55
เปิดโปรแกรมดาวน์โหลดแปลงไฟล์Wordเป็นPDF คลิกที่ ดาวน์โหลดเอกสารเลยนะคับ (73/0) 04 ก.พ. 57
คุณครูท่านใดต้องการอัพเดตข้อมูลส่งงานผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองขอให้ท่านมาติดต่อที่เว็บมาสเตอร์นะคับ (65/0) 21 ม.ค. 57
การนำเสนอผลงานของนักเรียนผ่านเว็บไซต์ (1087/3) 19 ก.ค. 55
สวัสดี ชาว ขาว-แดง รปค.15 ทุกคนครับ (587/5) 14 ก.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประกาศปฎิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบั 29 พ.ย. 56
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 29 พ.ย. 56
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 29 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบติด ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 25 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับนายกมล สุวรรณ 25 พ.ย. 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับนักศีกษาเรียนตรง 19 พ.ย. 56
มหาวิทยาลัยศรีนคริณทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 56
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 56
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2557 19 พ.ย. 56
ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 19 พ.ย. 56
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
แย่มาก
พอใช้
เยี่ยม
เยี่ยมมาก
สุดยอด
ดูผลโหวด
Kraiwit R.
Webmaster
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 22/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 437605
Page Views 565533

QR-Code

Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า